PŘIHLÁŠENÍ

HISTORIE
VYZNÁNÍ VÍRY
BOHOSLUŽBY
GDPR
UDÁLOSTI
VEDENÍ SBORU
SPOLUPRÁCE
KDE NÁS NAJDETE
CS|EN

O nás

Jsme společenstvím lidí, kteří své životy formují Písmem svatým, Biblí. Milujeme Pána Ježíše Krista a chceme žít život, ve kterém bude mít Panovník Hospodin zalíbení. Jsme otevření pro ostatní křesťanské církve i skupiny. Pokud budete mít přes Hlinsko cestu, rádi Vás na svých setkáních uvidíme. Ostré denominační chápání církve nám není blízké a věříme v bratrské a sesterské vztahy, které přesahují hranice denominací.

Mezidenominační službu v našem sboru reprezentuje Tomáš Řehák (druhý pastor sboru a současně ředitel občanského sdružení ABATOP). Mezi mezidenominační a mimosborovou službu lze počítat i spolupráce sboru s projektem Hand of Hope, který pracuje s dětmi z dětských domovů (http://www.handofhope.cz/), dále pak sbor ve svých prostorách provozuje Máják, který slouží jako volnočasové centrum s přesahem evangelia zaštítěným Mládeží pro Krista ČR (http://mladezprokrista.cz/).

Přejeme do Vašeho života Boží zabezpečení, blízkost, přízeň a pokoj.

Historie

Někdy okolo roku 1984 se skupinka křesťanů, která se v té době scházela v Hlinsku na mezidenominační platformě, přihlásila jako stanice sboru AC Kutná Hora. V tomto sboru byla jako stanice vedena v letech 1985-1991. Ti, kdo pamatují, vědí, že jsme jezdili 1x měsíčně na společná shromáždění do Kutné Hory a 1x měsíčně přijížděli bratři z tohoto sboru k nám do Hlinska. S vděčností vzpomínáme na možnost scházení na Tvrzi u bratří evangelíků, kteří nám vyšli svoji ochotou velmi vstříc. Stanice žila víceméně samostatným duchovním životem. V roce 1991 přišel návrh, zda již nanastal čas stát se samostatným sborem. Protože již několik posledních let žila jako samostatné společenství, počátkem roku 1991 byl oficiálně ustanoven sbor Apoštolské církve v Hlinsku a s tímto krokem přešla stanice Polička (dříve Kamenec) a později i Havlíčkův Brod pod správu nového sboru Apoštolské církve Hlinsko. Okolo roku 1994/95 povstala také stanice Velké Meziříčí. Postupem času a přirozeným vývojem došlo k tomu, že stanice ve Velkém Meziříčí přešla pod správu sboru Brno a stanice Polička se stala samostatným sborem v čele s pastorem Jiřím Burešem (www.acpolicka.cz ). Naše společenství, s dobrými vztahy s ostatními církvemi v Hlinsku i okolí, v současné době patří v naší církvi mezi malé sbory.